General Dynamics đảm bảo hợp đồng trị giá 3,4 tỷ USD cung cấp các tên lửa Hydra 70 cho Quân đội Hoa Kỳ

tháng 6 02, 2020