Florida: Bắt khẩn cấp một người Việt chuyên đi đập phá và hôi của cùng người da đen

tháng 6 10, 2020