Facebook Xóa 88 Quảng Cáo của Trump Vì Vi Phạm Chính Sách 'Thù Ghét Có Tổ Chức'

tháng 6 19, 2020