Dwayne Johnson có khả năng là nhân vật tranh cử Tổng thống Mỹ được tín nhiệm Thứ Ba sau Donald Trump và Joe Biden

tháng 6 12, 2020