Vận tải cơ A400M Atlas của Tây Ban Nha bị chim tấn công khi hạ cánh

tháng 5 09, 2020