Vận tải cơ A400M Atlas của Tây Ban Nha bị chim tấn công khi hạ cánh

9:12 SA_ 09/05/2020  
Chủ đề có liên quan: ,