Ukraine Thử Nghiệm Robot Tác Chiến Tự Hành Ở Khu Vực Donbass

tháng 5 12, 2020