Raytheon Ký Hợp Đồng Cung Cấp Hệ Thống Tên Lửa "Đất Đối Không" Tiên Tiến Cho Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ

tháng 5 26, 2020