NATO tìm kiếm ý tưởng từ các công ty khởi nghiệp để tạo ra công nghệ xử lý dữ liệu Radar

tháng 5 22, 2020