Không Quân Hoa Kỳ điều chuyển các máy bay giám sát tên lửa đạn đạo đến căn cứ không quân Travis

1:00 SA_ 28/05/2020  
Chủ đề có liên quan: ,