Không Quân Hoa Kỳ điều chuyển các máy bay giám sát tên lửa đạn đạo đến căn cứ không quân Travis

tháng 5 28, 2020