Demon Core Lõi Phóng Xạ Hạt Nhân Từng Giết Chết Hai Nhà Khoa Học

Ngày:23/05/2020  

Demon Core là lõi phóng xạ hạt nhân Plutonium chịu trách nhiệm cho cái chết của hai khoa học gia

Hình ảnh: Lõi Demon Core được bao bọc bởi các khối Thán hoá vật vonfram để ngăn chặn chất Phóng xạ vô hình phát tán ra môi trường xung quanh.


Quả Bom Hạt Nhân Thứ Ba

Lõi của một plutonium là quả bom nguyên tử thứ Ba được dự kiến thả xuống Nhật Bản nếu phát xít Nhật không đầu hàng. Trong trường hợp, Nhật Bản đã đầu hàng và lõi này không cần thiết vào thời điểm đó, vì vậy nó được sử dụng cho một số thử nghiệm quan trọng.

Vào ngày 25/8/1945, Harry Daghlian đang thực hiện một thử nghiệm bằng cách sử dụng một số khối thán hóa vật vonfram (là những khối kim loại bao bọc cái hốc chứa lõi plutonium trong ảnh ở trên) khi anh ta vô tình làm rơi một cái và hốc trở rất nguy hiểm rò rĩ và phát ra một lượng phóng xạ chết người trước khi anh ta có thể lắp lại khối thán hóa vật vonfram che cái hốc đó lại. Ông đã chết 25 ngày sau khi bị nhiễm độc phóng xạ.

Vào ngày 21 tháng 5 năm 1946, Louis Slotin đã không tuân theo giao thức, như ông thường làm, khi ông nổ lực chứng minh làm thế nào tiếp cận phóng xạ bằng cách bằng cách sử dụng kim loại phản xạ beryllium (thay vì thán hoá vật vonfram để ngăn cản chất phóng xạ) được xiết chặt bằng một tuốc nơ vít phẳng. Tuốc nơ vít trượt khỏi vị trí, và phần trên của thanh kim loại Beryllium rơi hoàn toàn vào lõi quỷ plutonium (Demon Core) ngay lập tức khiến nó trở nên nguy hiểm lang toả phóng xạ. Slotin nhanh chóng lật khối kim loại beryllium ra khỏi lõi plutonium, nhưng quá quá muộn, ông đã bị nhiễm một liều phóng xạ chết người và chết 9 ngày sau đó.

Sau đó, lõi Demon Core đã được nấu chảy và sử dụng cho các dự án khác.

Nguyễn thế Anh.
www.Uviet.net