Con người chậm và yếu hơn một số loài săn mồi, tại sao không có động vật nào tiến hóa để săn con người?

9:21 CH_ 18/05/2020  
Chủ đề có liên quan: ,