Con người chậm và yếu hơn một số loài săn mồi, tại sao không có động vật nào tiến hóa để săn con người?

Xuất bản ngày: Monday, May 18, 2020  
Chủ đề có liên quan: ,

0 comments: