Con người chậm và yếu hơn một số loài săn mồi, tại sao không có động vật nào tiến hóa để săn con người?

tháng 5 18, 2020