Chiến đấu Cơ tàng hình F-35A Lightning II Thuộc Phi đội chiến đấu Thứ 58 đã bị rơi trong lúc hạ cánh

10:31 CH_ 21/05/2020  
Chủ đề có liên quan: ,