Chiến đấu Cơ tàng hình F-35A Lightning II Thuộc Phi đội chiến đấu Thứ 58 đã bị rơi trong lúc hạ cánh

tháng 5 21, 2020