Chiến đấu Cơ tàng hình F-35A Lightning II Thuộc Phi đội chiến đấu Thứ 58 đã bị rơi trong lúc hạ cánh

Xuất bản ngày: Thursday, May 21, 2020  
Chủ đề có liên quan: ,

0 comments: