Xe Tank Ukraine được phát hiện tại căn cứ quân đội Yuma Proving Ground ở Hoa Kỳ

tháng 4 04, 2020