Vết cắt Phi thường trên tảng đá A1-Naslaa 4000 năm tuổi ở Ả Rập Saudi

Ngày:01/04/2020  

Có một tảng đá 4000 năm tuổi ở Ả Rập Saudi nó có tên là A1-Naslaa, một tảng đá thì chẳng có gì đáng kể, Tuy nhiên, có một sự khác thường đã xảy ra với nó, dường như bị cắt làm đôi với độ chính xác ở đẳng cấp Tia Laser cường độ cao. Hiện nay, không ai biết chuyện gì đã xảy ra với nó, làm thế nào mà một tảng đá khổng lồ có niên đại 4000 năm được cắt làm đôi với độ chính xác lớn như vậy. Một số người nói rằng nền văn minh cổ đại có thể đã tiến bộ hơn những gì mà các quyển sách lịch sử nói với chúng ta. Lý do và nguồn gốc vết cắt phi thường này vẫn chưa được khám phá ra!.

Có giả thuyết cho rằng, Người ngoài hành tinh cổ đại đã từng ghé thăm trái đất hàng ngàn năm trước, và vết cắt này có thể do họ để lại.