Vết cắt Phi thường trên tảng đá A1-Naslaa 4000 năm tuổi ở Ả Rập Saudi

tháng 4 01, 2020