USS Delaware Chiếc Tàu Ngầm Tấn Công Hạt Nhân Tàng Hình Mới Gia Nhập Hạm đội Thái Bình Dương

tháng 4 11, 2020