Trực thăng chiến đấu hạng nhẹ NAME-HAL (LCH)

tháng 4 15, 2020