Tránh lính Mỹ, đoàn xe Bọc thép của Nga lao thẳng xuống bùn lầy ở Syria

tháng 4 01, 2020