Tránh lính Mỹ, đoàn xe Bọc thép của Nga lao thẳng xuống bùn lầy ở Syria

8:07 SA_ 01/04/2020  
Chủ đề có liên quan: