Tránh lính Mỹ, đoàn xe Bọc thép của Nga lao thẳng xuống bùn lầy ở Syria

Xuất bản ngày: Wednesday, April 1, 2020  
Chủ đề có liên quan:

0 comments: