Tránh dịch viêm phổi Vũ Hán Boeing đình chỉ sản xuất máy bay Chinook và Osprey

vào lúc: 9:00 SA_ 06/04/2020  
Chủ đề có liên quan: ,