Tránh dịch viêm phổi Vũ Hán Boeing đình chỉ sản xuất máy bay Chinook và Osprey

tháng 4 06, 2020