Tàu Tấn Công Trực Thăng " Made In China" Bốc Cháy Dữ Dội Ở cảng Thượng Hải

8:25 CH_ 11/04/2020  
Chủ đề có liên quan: ,