Tàu Tấn Công Trực Thăng " Made In China" Bốc Cháy Dữ Dội Ở cảng Thượng Hải

tháng 4 11, 2020