"Sai lầm khủng khiếp và bi thảm" Tướng Mark Milley cảnh báo kẻ thù (Trung Quốc) không nên thử thách sự sẵn sàng của Quân Đội Hoa Kỳ

tháng 4 10, 2020_ 10/04/2020  
Chủ đề có liên quan: , , ,