Raytheon ký hợp đồng với Cơ Quan Phòng Thủ Tên Lửa Hoa Kỳ trị giá 2,1 tỷ USD sản xuất tên lửa Standard Missile-3

tháng 4 01, 2020_ 01/04/2020  
Chủ đề có liên quan: , ,