OURYU Tàu Ngầm Nhật Bản Chạy Bằng Pin Lithium-ion Đầu Tiên Trên Thế Giới

tháng 4 09, 2020