Người Bạn Thân Tài Trợ Cho Tổng Thống Trump đã Qua Đời Vì Nhiễm CoronaVirus Nặng

tháng 4 13, 2020