Nếu không tính kho vũ khí Hạt Nhân, liệu Bắc Triều Tiên có khả năng gây chiến bằng các loại Vũ khí quy ước?

tháng 4 03, 2020_ 03/04/2020  
Chủ đề có liên quan: ,