Hải quân Hoa Kỳ Phát hành Video trực thăng AH-1Z Viper có Khả năng bắn Phi đạn Không-Đối-Không

tháng 4 03, 2020_ 03/04/2020  
Chủ đề có liên quan: , ,