Boeing nhận 805 triệu USD chế tạo Máy bay tiếp nhiên liệu không người lái MQ-25 cho Hải Quân Hoa Kỳ

tháng 4 04, 2020