Boeing nhận 805 triệu USD chế tạo Máy bay tiếp nhiên liệu không người lái MQ-25 cho Hải Quân Hoa Kỳ

Ngày:04/04/2020  
Uviet.net (04.04.2020): Nhà thầu quốc phòng Boeing cho biết hôm thứ Năm họ đã nhận được một đơn đặt hàng mới cho Ba máy bay tiếp nhiên liệu không người lái MQ-25 bổ sung cho Hải quân Hoa Kỳ.

Dave Bujold, giám đốc chương trình Boeing, MQ-25 cho biết, chúng tôi rất vinh dự khi có được sự tin tưởng của Hải Quân. Đơn hàng này thiết lập việc sản xuất máy bay MQ-25 đầu tiên không bị gián đoạn và phù hợp với kế hoạch thử nghiệm và huấn luyện của MQ-25 để giới thiệu phi đội. Chương trình MQ-25 có ý nghĩa sống còn trong việc đảm bảo Hải quân có thể cung cấp khả năng tiếp nhiên liệu bằng máy bay không người lái quan trọng cho cánh Chiến đấu cơ của Hàng Không Mẫu Hạm.

84,7 triệu USD tùy chọn sửa đổi này cho ba bài kiểm tra trình diễn hệ thống MQ-25, và là một tùy chọn được xác định trong hợp đồng trị giá 805 triệu USD ban đầu cho Bốn máy bay được trao vào tháng 8 năm 2018.

Thử nghiệm chuyến bay sớm của tài sản thử nghiệm Boeing MQ-25, T1, đang góp phần thúc đẩy tiến trình của chương trình. Công ty gần đây đã kết thúc đợt thử nghiệm chuyến bay đầu tiên cho T1, kết quả là gần 30 giờ trên không với nhiều tốc độ và độ cao khác nhau. Máy bay hiện đang được sửa đổi theo kế hoạch bao gồm lắp đặt cửa hàng tiếp nhiên liệu trên không (ARS) dưới cánh trái. Chuyến bay thử nghiệm với ARS sẽ tiếp tục vào cuối năm nay.

MQ-25A Stingray sẽ là máy bay không người lái trang bị trên Hàng Không Mẫu Hạm hoạt động đầu tiên trên thế giới, được thiết kế để cung cấp khả năng tiếp nhiên liệu trên không. Việc tích hợp Stingray vào Không Mẫu Hạm Carrier Air Wing (CVW) sẽ tăng số lượng Chiến đấu cơ F/A-18E/F có sẵn cho các nhiệm vụ chiến đấu cơ và mở rộng phạm vi của Hàng Không Mẫu Hạm, cải thiện hiệu suất, hiệu quả và an toàn.


Nguyễn Thế Anh.
www.Uviet.net