Biden công kích cho rằng Trump thiếu trách nhiệm với Iran trước đại dịch CoronaVirus

tháng 4 10, 2020_ 10/04/2020  
Chủ đề có liên quan: , ,