Biden công kích cho rằng Trump thiếu trách nhiệm với Iran trước đại dịch CoronaVirus

tháng 4 10, 2020