Xe chiến đấu bộ binh mới của Ukraine hoàn thành thử nghiệm giai đoạn đầu

tháng 3 23, 2020