Xe chiến đấu bộ binh mới của Ukraine hoàn thành thử nghiệm giai đoạn đầu

tháng 3 23, 2020_ 23/03/2020  
Chủ đề có liên quan: