USNS Mercy Tàu bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ trang bị 1000 giường cập cảng Los Angeles hỗ trợ dân sự

tháng 3 31, 2020