Tân Phát Xít Neo Nazy lợi dụng dịch Cúm Phổi Vũ Hán CoronaVirus như vũ khí Sinh học để chống lại người Da đen và cảnh sát

tháng 3 26, 2020