Tân Phát Xít Neo Nazy lợi dụng dịch Cúm Phổi Vũ Hán CoronaVirus như vũ khí Sinh học để chống lại người Da đen và cảnh sát

9:50 CH_ 26/03/2020  
Chủ đề có liên quan: ,