Tân Phát Xít Neo Nazy lợi dụng dịch Cúm Phổi Vũ Hán CoronaVirus như vũ khí Sinh học để chống lại người Da đen và cảnh sát

Xuất bản ngày: Thursday, March 26, 2020  
Chủ đề có liên quan: ,

0 comments: