Quân đội Hoa Kỳ mua thêm súng trường tấn công mới của công ty Heckler & Koch

tháng 3 07, 2020