Home Hoa Kỳ Trung Đông Trung Quốc Điện Ảnh Khoa Học Động Vật Bình Luận Kinh Doanh An Ninh Công Nghệ Marvel Châu Á Mẹo vặt

Quân đội Hoa Kỳ bắn một đạn cối đi xa 40 dặm trong một bản thử nghiệm của Khẩu Pháo ERCA tầm xa

Thứ Bảy, tháng 3 07, 2020