Quân đội Hoa Kỳ bắn một đạn cối đi xa 40 dặm trong một bản thử nghiệm của Khẩu Pháo ERCA tầm xa

Chủ đề có liên quan: , ,