Northrop Grumman trình diễn hệ thống Radar đa nhiệm thích ứng cao HAMMR mới

tháng 3 14, 2020