Nhà thầu tư nhân Hoa Kỳ mua 46 Chiến đấu Cơ F/A-18 Hornet đã nghỉ hưu của Australian

tháng 3 08, 2020