Ngũ Giác Đài từ bỏ kế hoạch mua thêm hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome của Israel

tháng 3 08, 2020