Nghiên cứu cho biết CoronaVirus có thể sống đến 37 ngày trong cơ thể người

tháng 3 18, 2020