Nghiên cứu cho biết CoronaVirus có thể sống đến 37 ngày trong cơ thể người

tháng 3 18, 2020_ 18/03/2020  
Chủ đề có liên quan: ,