Lockheed Martin công bố video mô phỏng về cuộc tấn công chống lại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga

tháng 3 19, 2020