Lockheed Martin công bố video mô phỏng về cuộc tấn công chống lại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga

vào lúc: 11:45 SA_ 19/03/2020  
Chủ đề có liên quan: , ,