Lần đầu tiên Chiến đấu cơ F-35 bay trên bầu trời Thái Land trong cuộc tập trận Cobra Gold-20

tháng 3 10, 2020_ 10/03/2020  
Chủ đề có liên quan: , ,