Không quân Hoa Kỳ thử nghiệm thành công tên lửa AMRAAM mới

tháng 3 21, 2020