Không quân Hoa Kỳ thử nghiệm thành công tên lửa AMRAAM mới

9:26 CH_ 21/03/2020  
Chủ đề có liên quan: , ,