Hải Quân và Quân đội Hoa Kỳ cùng thử nghiệm Phương tiện Bay lượn siêu Thanh tiên tiến nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh

tháng 3 22, 2020