Hải quân Hoa Kỳ trao 493 Triệu USD cho Raytheon để nâng cấp Phi đạn Sát thương Tomahawk

tháng 3 31, 2020