Hải quân Hoa Kỳ trao 493 Triệu USD cho Raytheon để nâng cấp Phi đạn Sát thương Tomahawk

Xuất bản ngày: Tuesday, March 31, 2020  
Chủ đề có liên quan: , , ,

0 comments: