Hải quân Hoa Kỳ trao 493 Triệu USD cho Raytheon để nâng cấp Phi đạn Sát thương Tomahawk

9:33 SA_ 31/03/2020  
Chủ đề có liên quan: , , ,