Diễn Biến dịch Coronavirus ở Italy: Đề xuất các bệnh nhân từ 80 tuổi trở lên sẽ không được chăm sóc Y tế đặc biệt

tháng 3 22, 2020_ 22/03/2020  
Chủ đề có liên quan: