Con Tàu khổng lồ của Hải quân Hoa Kỳ được thiết kế để hỗ trợ nhiều sứ mệnh trên biển

tháng 3 09, 2020