Cơ Quan Hàng Không Vũ Trụ Mỹ NASA trao hợp đồng vận chuyển hàng hoá lên trạm Vũ trụ mới lunar Gateway cho công ty SpaceX

tháng 3 29, 2020