Cơ Quan Hàng Không Vũ Trụ Mỹ NASA trao hợp đồng vận chuyển hàng hoá lên trạm Vũ trụ mới lunar Gateway cho công ty SpaceX

11:23 SA_ 29/03/2020  
Chủ đề có liên quan: , ,