Chuyên gia chính phủ Trung Quốc: Các ca lây nhiễm CoronaVirus mới tại Vũ Hán có thể giảm xuống bằng 0 vào cuối tháng 3

tháng 3 06, 2020