Bất chấp hàng loạt người Tử vong và Thất Nghiệp mùa dịch cúm phổi Vũ Hán CoronaVirus, Bắc Triều Tiên vẫn kiên trì phóng Tên lửa 'Siêu Lớn'

tháng 3 30, 2020