Xạ Thủ ở dải Gazan nhắm bắn vào các binh sĩ IDF của Israel

tháng 2 21, 2020