Video: Súng phòng không vác vai MANPADS bắn rơi trực chiếc thăng Mi-17 ở tỉnh Idlib, Syria

tháng 2 16, 2020