Video: Súng phòng không vác vai MANPADS bắn rơi trực chiếc thăng Mi-17 ở tỉnh Idlib, Syria

Chủ đề có liên quan: ,