Home Hoa Kỳ Trung Đông Trung Quốc Điện Ảnh Khoa Học Động Vật Bình Luận Kinh Doanh An Ninh Công Nghệ Marvel Châu Á Mẹo vặt

Video: Súng phòng không vác vai MANPADS bắn rơi trực chiếc thăng Mi-17 ở tỉnh Idlib, Syria

Chủ Nhật, tháng 2 16, 2020