Tổng Thống Iran: Donald Trump không muốn chiến tranh trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020

tháng 2 17, 2020