Thủ Tướng Netanyahu thăm đài Tưởng Niệm của "Anh trai" Người duy nhất hy sinh trong Chiến Dịch Yonatan nổi tiếng Lịch Sử

tháng 2 06, 2020