Thủ Tướng Netanyahu thăm đài Tưởng Niệm của "Anh trai" Người duy nhất hy sinh trong Chiến Dịch Yonatan nổi tiếng Lịch Sử

Chủ đề có liên quan: , ,